Câu hỏi:

11/05/2020 39,100

Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát là: < Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư > .

Trong đó:

+ Tên đăng nhập là do người dùng đặt.

+ Tên máy chủ lưu hộp thư do nhà cung cấp dịch vụ đưa ra.

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:

Xem đáp án » 11/05/2020 52,218

Câu 2:

Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 11/05/2020 36,127

Câu 3:

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng:

Xem đáp án » 11/05/2020 27,317

Câu 4:

Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

1. Gõ tên đăng nhập và mật khẩu

2. Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử

3. Mở Internet

4. Nháy chuột vào nút Đăng nhập

Xem đáp án » 11/05/2020 26,351

Câu 5:

Để tạo một hộp thư điện tử mới:

Xem đáp án » 11/05/2020 25,872

Câu 6:

Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án » 11/05/2020 24,761

Bình luận


Bình luận