Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 8 (có đáp án): Bài trình chiếu

  • 2892 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bài trình chiếu là tập hợp:

Xem đáp án

Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

→ Đáp án D


Câu 2:

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

Xem đáp án

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là để nhập văn bản. Khung văn bản có thể tùy chỉnh theo yêu cầu người dùng hoặc chọn các định dạng có sẵn.

→ Đáp án A


Câu 3:

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

Xem đáp án

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu ta có thể tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp.

→ Đáp án C


Câu 4:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

Xem đáp án

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu đang được hiển thị chỉ cần nháy chuột vào mẫu thích hợp trong ngăn bên

→ Đáp án C


Câu 5:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh Edit → Delete Slide hoặc chọn trang chiếu đó và nhấn phím Delete.

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Minh Hạo
22:53 - 31/10/2021

sai

Vĩnh Lạc Viên
21:06 - 30/12/2021

câu này bị sai kìa
đáp án là A