Câu hỏi:

11/05/2020 32,635

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu đang được hiển thị chỉ cần nháy chuột vào mẫu thích hợp trong ngăn bên

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

Xem đáp án » 11/05/2020 51,120

Câu 2:

Mỗi trang chiếu thường có:

Xem đáp án » 11/05/2020 25,416

Câu 3:

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,718

Câu 4:

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,496

Câu 5:

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 20,729

Câu 6:

Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?

Xem đáp án » 11/05/2020 18,740

Bình luận


Bình luận