Câu hỏi:

11/05/2020 51,046

Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím F5 trên bàn phím. Hoặc chọn lệnh Slide Show→ View

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

Xem đáp án » 11/05/2020 32,575

Câu 2:

Mỗi trang chiếu thường có:

Xem đáp án » 11/05/2020 25,388

Câu 3:

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,678

Câu 4:

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,477

Câu 5:

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 20,714

Câu 6:

Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?

Xem đáp án » 11/05/2020 18,717

Bình luận


Bình luận