Câu hỏi:

11/05/2020 18,640

Bài trình chiếu là tập hợp:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

Xem đáp án » 11/05/2020 51,162

Câu 2:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

Xem đáp án » 11/05/2020 32,660

Câu 3:

Mỗi trang chiếu thường có:

Xem đáp án » 11/05/2020 25,431

Câu 4:

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,727

Câu 5:

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,507

Câu 6:

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 20,746

Câu 7:

Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?

Xem đáp án » 11/05/2020 18,754

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Viêt Quang
13:22 - 31/12/2021

sao câu kia lại là âm thanh vậy ạ