Câu hỏi:

11/05/2020 21,485

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung trên trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, biểu đồ minh họa, các tệp âm thanh, đoạn phim … Chúng ta gọi các nội dung này là các đối tượng.

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

Xem đáp án » 11/05/2020 51,084

Câu 2:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

Xem đáp án » 11/05/2020 32,616

Câu 3:

Mỗi trang chiếu thường có:

Xem đáp án » 11/05/2020 25,403

Câu 4:

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,705

Câu 5:

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 20,721

Câu 6:

Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?

Xem đáp án » 11/05/2020 18,728

Bình luận


Bình luận