Câu hỏi:

11/05/2020 18,738

Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Muốn mở mẫu bài trình chiếu chọn Format → Slide DeSign….Muốn áp dụng mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu đang hiện thị chọn Format → Slide Layout...

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

Xem đáp án » 11/05/2020 51,107

Câu 2:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

Xem đáp án » 11/05/2020 32,632

Câu 3:

Mỗi trang chiếu thường có:

Xem đáp án » 11/05/2020 25,414

Câu 4:

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,713

Câu 5:

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,488

Câu 6:

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 20,723

Bình luận


Bình luận