Câu hỏi:

11/05/2020 15,192

Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yếu tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu: màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh), định dạng văn bản, hiệu ứng động.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

Xem đáp án » 11/05/2020 51,056

Câu 2:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:

Xem đáp án » 11/05/2020 32,595

Câu 3:

Mỗi trang chiếu thường có:

Xem đáp án » 11/05/2020 25,394

Câu 4:

Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,683

Câu 5:

Nội dung trên trang chiếu có thể là:

Xem đáp án » 11/05/2020 21,478

Câu 6:

Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 20,716

Câu 7:

Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?

Xem đáp án » 11/05/2020 18,725

Bình luận


Bình luận