Câu hỏi:

12/05/2020 9,982

Trong phóng xạ α, so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào ?

A. Tiến 1 ô        B. Tiến 2 ô.

C. Lùi 1 ô        D. Lùi 2 ô.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm ?

Xem đáp án » 12/05/2020 10,497

Câu 2:

Hằng số phân rã của rubiđi (R89b) là 0,00077s-1. Tính chu kì bán rã tương ứng.

Xem đáp án » 12/05/2020 5,046

Câu 3:

Có thể đẩy nhanh phóng xạ cảu một khối chất bằng biện pháp nào dưới đây?

A. Nung nóng khối chất.

B. Đặt khối chất trong chân không.

C. Tán nhỏ khối chất ra.

D. Không có biện pháp nào cả.

Xem đáp án » 12/05/2020 3,903

Câu 4:

Hạt nhân R88226a biến đổi thành hạt nhân R86222n do phóng xạ

A. β+.        B. α và β-.        C. α.        D. β-.

Xem đáp án » 12/05/2020 3,493

Câu 5:

Sau 3 phân rã α và 2 phân rã β- , hạt nhận U92238 biến thành hạt nhân radi. Viết phương trình phản ứng.

Xem đáp án » 12/05/2020 3,472

Câu 6:

Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bị nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày ? (Cho T = 3,8 ngày).

Xem đáp án » 12/05/2020 3,305

Bình luận


Bình luận