Câu hỏi:

12/05/2020 27,005

Phương trình chuyển động của một vật trên trục Ox có dạng: x=2t2+15t+10. Trong đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. Vật này chuyển động

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gia tốc là một đại lượng

Xem đáp án » 29/11/2021 135,217

Câu 2:

Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

Xem đáp án » 27/11/2021 103,734

Câu 3:

Chọn ý sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có

Xem đáp án » 29/11/2021 55,682

Câu 4:

Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v0, gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: v = v0 + at. Vật này có:

Xem đáp án » 12/05/2020 53,000

Câu 5:

Chuyển động thẳng chậm dần đều có

Xem đáp án » 27/11/2021 52,752

Câu 6:

Để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương chiều, người ta đưa ra khái niệm

Xem đáp án » 12/05/2020 52,637

Câu 7:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án » 12/05/2020 50,340

Bình luận


Bình luận