Tổng hợp lí thuyết Chuyển động thẳng biến đổi đều cực hay có đáp án

  • 5262 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Gia tốc là một đại lượng

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Phương trình chuyển động của một vật trên trục Ox có dạng: x=2t2+15t+10. Trong đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. Vật này chuyển động

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Một vật chuyển động trên đoạn thẳng, tại một thời điểm vật có vận tốc v và gia tốc A. Chuyển động có

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận