Câu hỏi:

13/05/2020 722

Từ năm 1983 đến năm 1991, kinh tế Mĩ có đặc điểm nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Từ năm 1983, kinh tế Mĩ bắt đầu phục hồi và phát triển trở lại. Tuy vẫn là nước đứng đầu thế giới về sức mạnh kinh tế – tài chính nhưng tỉ trọng của kinh tế Mĩ trong nền kinh tế thế giới giảm sút nhiều so với trước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Học thuyết Phucưđa (1977) chủ trương củng cố mối quan hệ của Nhật Bản với các nước ở khu vực nào?

Xem đáp án » 13/05/2020 28,546

Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là nước khởi đầu cho cuộc cách mạng nào?

Xem đáp án » 13/05/2020 11,393

Câu 3:

Sau thất bại ở Việt Nam năm 1975, các chính quyền Mĩ

Xem đáp án » 13/05/2020 11,231

Câu 4:

Thách thức đối với nền công nghiệp của Nhật Bản trong giai đoạn 1952 – 1973 là

Xem đáp án » 13/05/2020 10,991

Câu 5:

Một trong những mục tiêu của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 13/05/2020 9,979

Câu 6:

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991) chính sách đối ngoại của Mĩ là

Xem đáp án » 13/05/2020 9,838

Câu 7:

Năm 1996, khi bàn về Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật, hai nước Mĩ và Nhật Bản đã cam kết

Xem đáp án » 13/05/2020 8,449

Bình luận


Bình luận