Câu hỏi:

13/05/2020 460

Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ vào thời gian

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 11–7–1995.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Học thuyết Phucưđa (1977) chủ trương củng cố mối quan hệ của Nhật Bản với các nước ở khu vực nào?

Xem đáp án » 13/05/2020 28,603

Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là nước khởi đầu cho cuộc cách mạng nào?

Xem đáp án » 13/05/2020 11,402

Câu 3:

Sau thất bại ở Việt Nam năm 1975, các chính quyền Mĩ

Xem đáp án » 13/05/2020 11,285

Câu 4:

Thách thức đối với nền công nghiệp của Nhật Bản trong giai đoạn 1952 – 1973 là

Xem đáp án » 13/05/2020 11,008

Câu 5:

Một trong những mục tiêu của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 13/05/2020 9,995

Câu 6:

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ (1991) chính sách đối ngoại của Mĩ là

Xem đáp án » 13/05/2020 9,864

Câu 7:

Năm 1996, khi bàn về Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật, hai nước Mĩ và Nhật Bản đã cam kết

Xem đáp án » 13/05/2020 8,459

Bình luận


Bình luận