Câu hỏi:

12/07/2024 7,595

Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên xiên góc α = 450 so với phương ngang với vận tốc 10m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu và cho biết quả cầu chạm đất ở vị trí nào

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

+ Chọn gốc tọa độ O tại nơi ném vật, trục tọa độ OXY như hình vẽ, gốc thời gian là lúc vừa ném vật. Phương trình quỹ đạo của quả cầu

+ Giải phương trình và loại nghiệm âm ta suy ra x = 15m

+ Quả cầu chạm đất tại nơi cách vị trí ban đầu theo phương ngang là 15m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0 = 8 m/s. Lấy g=10m/s2. Sau khi ném 2 s phương của vận tốc và phương ngang hợp nhau một góc

Xem đáp án » 12/07/2024 27,621

Câu 2:

Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném α = 60° so với mặt phẳng ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100 m. Vận tốc của vật khi ném là

Xem đáp án » 12/07/2024 25,947

Câu 3:

Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném (α = 30° so với mặt phẳng ngang. Lấy g=10m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Thời gian hòn đá rơi là

Xem đáp án » 12/07/2024 20,859

Câu 4:

Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 15 m/s và rơi chạm đất sau 2 s. Lấy g=10m/s2. Khi chạm đất vật đạt tốc độ

Xem đáp án » 12/07/2024 20,586

Câu 5:

Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 50 m/s và rơi chạm đất sau 10 s. Lấy g=10m/s2. Tầm xa của vật là

Xem đáp án » 12/07/2024 18,929

Câu 6:

Một vật ở độ cao h được ném theo phương ngang với tốc độ v0 và rơi xuống đất sau 5 s. Lấy g=10m/s2. Vật được ném từ độ cao 

Xem đáp án » 12/07/2024 15,359

Câu 7:

Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0=40m/s hợp với phương ngang 1 góc α=450. Qủa banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g=10m/s2. Độ cao nhất mà quả banh lên được:

Xem đáp án » 12/07/2024 11,019

Bình luận


Bình luận