Ôn tập chương chuyển động ném có lời giải (Vật lí 10)

  • 1694 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên xiên góc α = 450 so với phương ngang với vận tốc 10m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu và cho biết quả cầu chạm đất ở vị trí nào

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Chọn gốc tọa độ O tại nơi ném vật, trục tọa độ OXY như hình vẽ, gốc thời gian là lúc vừa ném vật. Phương trình quỹ đạo của quả cầu

+ Giải phương trình và loại nghiệm âm ta suy ra x = 15m

+ Quả cầu chạm đất tại nơi cách vị trí ban đầu theo phương ngang là 15m


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận