60 câu trắc nghiệm Cơ học chất lưu cơ bản (P1)

  • 8221 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án

Đáp án: C

Áp suất của chất lỏng (áp suất và áp lực): 

F  là áp lực của chất lỏng nén lên diện tích S .

Tại mỗi điểm của chất lỏng, áp suất theo mọi hướng là như nhau

Áp suất thủy tĩnh ở độ sâu h: p = pa + ρgh

pa là áp suất khí quyển ở bề mặt thoáng của chất lỏng - đơn vị:  Pa

ρ là khối lượng riêng của chất lỏng – đơn vị: kg/m3.

h là độ sâu – đơn vị: m

=> Áp suất ở những điểm có độ sâu khác nhau thì khác nhau


Câu 2:

Chất lỏng lí tưởng là chất lỏng thoả mãn các điều kiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Chất lỏng lý tưởng: + chảy thành dòng + không nén được

Bổ sung: Đặc điểm của chất lỏng lý tưởng: không nhớt, chảy ổn định, không chịu nén.


Câu 3:

Lực mà chất lỏng nén lên vật có

Xem đáp án

Đáp án: C

Chất lỏng có đặc tính là nén lên các vật nằm trong nó. Áp lực chất lỏng nén lên vật có phương vuông góc với bề mặt của vật.


Câu 4:

Chọn câu sai trong các câu sau

Xem đáp án

Đáp án: B

Áp suất thủy tĩnh ở độ sâu h: p = pa + ρgh

pa là áp suất khí quyển ở bề mặt thoáng của chất lỏng - đơn vị:  Pa

ρ là khối lượng riêng của chất lỏng – đơn vị: kg/m3.

h là độ sâu – đơn vị: m

=> Hiệu của áp suất tĩnh p ở độ sâu h và áp suất khí quyển là: p – pa = ρgh


Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng. Trong dòng chảy của chất lỏng

Xem đáp án

Đáp án:A

Khi chất lỏng chảy ổn định, mỗi phần tử của chất lỏng chuyển động theo một đường nhất định gọi là đường dòng. Ống dòng là một phần của chất lỏng chuyển động có mặt biên tạo bởi các đường dòng. Trong dòng chảy của chất lỏng nơi có vận tốc càng lớn thì đường dòng càng sít.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận