Câu hỏi:

17/09/2019 6,396

Thục Phán sau khi đánh bại quân Tần lên ngôi năm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B. 207 TCN

Giải thích: Sau thắng lợi vẻ vang, nhân đó, năm 207 TCN đã buộc vua Hùng phải nhường ngôi cho mình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2019 22,610

Câu 2:

Thời kì An Dương Vương gắn với câu chuyện sự tích nổi tiếng nào trong lịch sử dân tộc?

Xem đáp án » 17/09/2019 17,995

Câu 3:

Sau khi đánh thắng quân Tần, hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt hợp thành một nước mới có tên là

Xem đáp án » 17/09/2019 12,451

Câu 4:

Ai là người chỉ huy quân ta đánh Tần?

Xem đáp án » 17/09/2019 11,215

Câu 5:

Sau khi lên ngôi vua, Thục Phán đóng đô ở

Xem đáp án » 17/09/2019 9,804

Câu 6:

Kinh tế Âu Lạc so với thời Văn Lang

Xem đáp án » 17/09/2019 8,351

Câu 7:

Khi quân Tần đánh xuống phương Nam, nước Văn Lang đang ở trong hoàn cảnh

Xem đáp án » 17/09/2019 7,024

Bình luận


Bình luận