Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14 (có đáp án): Nước Âu Lạc

  • 4579 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Quân Tần xâm lược nước ta vào

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. năm 218 TCN

Giải thích: Năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi sau khi thống nhất Trung Nguyên


Câu 2:

Ai là người chỉ huy quân ta đánh Tần?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Thục Phán

Giải thích: Sử cũ Trung Quốc chép: “Người Việt trốn vào rừng, không chịu để quân Tần bắt… Rồi họ đặt người tuấn kiệt lên làm tướng, ngày ở yên, đêm đến ra đánh quân Tần”.


Câu 3:

Thục Phán sau khi đánh bại quân Tần lên ngôi năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 207 TCN

Giải thích: Sau thắng lợi vẻ vang, nhân đó, năm 207 TCN đã buộc vua Hùng phải nhường ngôi cho mình.


Câu 4:

Sau khi lên ngôi vua, Thục Phán đóng đô ở

Xem đáp án

Câu 5:

So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn

Giải thích: Nhìn chung, bộ máy nhà nước thời An Dương Vương không có gì thay đổi nhưng quyền lực của nhà vua cao hơn và tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Phương Lê Vũ Thảo

rất hay và bổ ích nữa

Bình luận


Bình luận