Câu hỏi:

15/05/2020 629

Kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bằng chứng của sự liên kết gen là

Xem đáp án » 15/05/2020 10,933

Câu 2:

Để phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn toàn, Moocgan đã

Xem đáp án » 15/05/2020 4,484

Câu 3:

Điều nào sau đây không đúng với nhóm gen liên kết?

Xem đáp án » 15/05/2020 3,029

Câu 4:

Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là

Xem đáp án » 15/05/2020 2,859

Câu 5:

Ở ruồi giấm, thân xám trội so với thân đen, cánh dài trội so cới cánh cụt. Khi lai ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con đực F1 lai với con cái thân đen, cánh cụt thu được tỉ lệ

Xem đáp án » 15/05/2020 2,797

Câu 6:

Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì:

Xem đáp án » 15/05/2020 2,461

Câu 7:

Một giống cà chua có alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu gen 1 : 2 : 1?

Xem đáp án » 15/05/2020 1,965

Bình luận


Bình luận