20 câu hỏi Trắc nghiệm Di truyền liên kết có đáp án

  • 1184 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Để phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn toàn, Moocgan đã

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Khi lai ruồi giấm thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con đực F1 lai với con cái thân đen, cánh cụt thu được tỉ lệ: 1 xám, dài : 1 đen, cụt. Để giải thích kết quả phép lai Moocgan cho rằng:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Điều nào sau đây không đúng với nhóm gen liên kết?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận