30 câu hỏi Trắc nghiệm ADN có đáp án

  • 3170 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tên gọi của phân tử ADN là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của ADN là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Đơn vị cấu tạo nên ADN là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận