Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 15 (có đáp án): ADN và GEN

  • 1861 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Tên gọi của phân tử ADN là

Xem đáp án

Đáp án A

Tên gọi của phân tử ADN là Axit đêôxiribônuclêic


Câu 2:

Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là

Xem đáp án

Đáp án B

ADN (axit đêôxiribônuclêic) là một axit nuclêic, cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P


Câu 3:

Axit đêôxiribônuclêic (ADN) được cấu tạo từ những loại nguyên tố nào?

Xem đáp án

Đáp án D

ADN được cấu tạo từ các nucleotit, mỗi nucleotit gồm 3 thành phần:

+ Gốc phosphate: P

+ Đường 5C: gồm C,H,O

+ Base nitơ: N


Câu 4:

Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của ADN là

Xem đáp án

Đáp án C

ADN là đại phân tử hữu cơ, có kích thước lớn, có thể dài tới hàng trăm micromet, khối lượng hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon


Câu 5:

ADN có đặc điểm là

Xem đáp án

Đáp án D

ADN cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P, là đại phân tử hữu cơ cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, có kích thước lớn, có thể dài tới hàng trăm micromet, khối lượng hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận