Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 1 (có đáp án): Menđen và Di truyền học

  • 5425 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu của Menđen là:

Xem đáp án

Đáp án C 

Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu của Menđen là: Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng tương phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng.


Câu 3:

Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dụng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp nghiên cứu của Menđen có các nội dung :

- Tạo dòng thuần chủng

- Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng

- Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu được sau đó rút ra quy luật di truyền

- Làm thí nghiệm chứng minh

Vậy không có nội dung lai phân tích P


Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phải là của phương pháp phân tích các thế hệ lai?

Xem đáp án

Đáp án A

Đáp án A chưa chính xác: Phải là lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Ngọc Chi

7 tháng trước

phuongnhi nguyen

H

7 tháng trước

Hồ Thị Thùy An

M

5 tháng trước

Mai Anh

Bình luận


Bình luận