Trắc nghiệm Sinh 9 (có đáp án): Lai hai cặp tính trạng

  • 2089 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Kiểu gen dị hợp hai cặp gen là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen của cá thể đồng hợp :

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cơ thể nào dưới đây không phải là cơ thể đồng hợp

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong các kiểu gen sau. Kiểu gen dị hợp là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

m

3 tháng trước

maikhuong bui

Bình luận


Bình luận

Đỗ Thị Huyền Trang
08:14 - 17/06/2021

câu 21 đáp án là b