20 câu hỏi Trắc nghiệm Đột biến gen có đáp án

  • 2330 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tác nhân sinh học có thể gây đột biến gen là:

Xem đáp án

Đáp án D

Một số loại virut như: virut hecpet, virut viêm gan B có thể gây ra đột biến gen


Câu 2:

Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen

Xem đáp án

Đáp án B

A. Sai. Nếu đột biến gen trội thì sẽ biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử và cả dị hợp tử.

B. Đúng. Đột biến gen cần một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình.

C. Sai. Đột biến trội sẽ được biểu hiện ngay trên kiểu hình còn đột biến lặn chỉ được biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử.

D. Sai. Đột biến lặn sẽ không được biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến nếu cơ thể này ở trạng thái dị hợp.

Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử (ảnh 1)


Câu 3:

Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Đột biến thay một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng

Xem đáp án

Đáp án A

Đột biến thay một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen cấu trúc mà mARN được phiên mã từ mạch gốc của gen → Đột biến thay một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng không thay đổi chiều dài so với mARN bình thường.


Câu 5:

Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền là:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nhung Nguyen

1 năm trước

Nhung Lê Quỳnh

Bình luận


Bình luận