Trắc nghiệm Sinh Học 9 Bài 36(có đáp án) : Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

  • 871 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng ở nước ta là ở lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng ở nước ta là chọn giống lúa, ngô, đậu tương.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Giống dâu tam bội (3n) được tạo ra từ giống dâu tứ bội (4n) với giống dâu lưỡng bội (2n) nhờ phương pháp:

Xem đáp án

Giống dâu tam bội (3n) được tạo ra nhờ phương pháp tạo giống đa bội thể.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Giống lúa CR203 có khả năng kháng rầy, cho năng suất TB 45 – 50 tạ/ha được tạo ra bằng phương pháp.

Xem đáp án

Giống lúa CR203 tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể từ nguồn gen khấng rầy nâu

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thành tựu nổi bật của chọn tạo giống cây trồng nước ta là tạo ra giống có ưu thế lai cao ở loài cây nào.

Xem đáp án

Các giống ngô có ưu thế lai cao được tạo ra như giống ngô lai LVN 10, LVN20.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận