25 câu hỏi Trắc nghiệm Protein có đáp án

  • 2241 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Đơn phân cấu tạo của prôtêin là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Khối lượng của mỗi phân tử prôtêin (được tính bằng đơn vị cacbon) là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Yếu tố tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin là:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phi Ko Beo
15:01 - 03/05/2021

Làm hộ em ạ

Ảnh đính kèm

Phi Ko Beo
15:02 - 03/05/2021

Cái này nx

Ảnh đính kèm

Phi Ko Beo
15:02 - 03/05/2021

.

Ảnh đính kèm