Câu hỏi:

17/09/2019 12,810

Để thuỷ phân 0,01 mol este tạo bởi một ancol đa chức và một axit cacboxylic đơn chức cần dùng 1,2 gam NaOH. Mặt khác để thủy phân 6,35 gam este đó cần 3 gam NaOH, sau phản ứng thu được 7,05 gam muối. Công thức cấu tạo của este đó là

Trả lời:

Đáp án : B

Thủy phân 0,01 mol este cần    1,240= 0,03 mol NaOH

=> este 3 chức tạo bởi ancol 3 chức và axit đơn chức

nNaOH340= 0,075 mol

=> n este = 0,0753= 0,025 ; n muối = 0,075

=> M este 6,350,025  = 254

M muối= 7,050,075= 94 (C2H3COONa)  => Axit là C2H3COOH

=> M ancol = 254 + 18.3 - 72.3 = 92 (C3H8O3)

=> Este là (C2H3COO)3C3H5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este E (mạch hở và chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 ml  dung dịch NaOH 3M, thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ  và 9,2 gam một ancol. Công thức của E là :

Xem đáp án » 17/09/2019 14,093

Câu 2:

Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dd NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Xem đáp án » 17/09/2019 13,364

Câu 3:

Đun nóng 0,1 mol X với lượng vừa đủ dd NaOH thu được 13,4g muối của axit hữu cơ đa chức B và 9,2g ancol đơn chức C. Cho ancol C bay hơi ở 1270C và 600 mmHg sẽ chiếm thể tích 8,32 lít.Công thức phân tử của chất X  là:

Xem đáp án » 17/09/2019 12,430

Câu 4:

Cho 21,8 gam chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam một muối và 0,1 mol rượu B. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,4. Cho biết công thức cấu tạo thu gọn của A?

Xem đáp án » 17/09/2019 10,457

Câu 5:

Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa một nhóm chức, có CTPT C6H10O4. khi X tác dụng với NaOH được một muối và một ancol. Lấy muối thu được đem đốt cháy thì sản phẩm không có nước. CTCT của X là

Xem đáp án » 17/09/2019 9,442

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »