Câu hỏi:

17/05/2020 11,727

Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kim loại nào hoạt động mạnh nhất: Ba

⇒ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:

Xem đáp án » 17/05/2020 11,672

Câu 2:

Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

Xem đáp án » 17/05/2020 8,391

Câu 3:

Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

Xem đáp án » 17/05/2020 6,487

Câu 4:

Mệnh đề nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 17/05/2020 4,116

Câu 5:

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:

Xem đáp án » 17/05/2020 2,682

Câu 6:

Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:

Xem đáp án » 17/05/2020 2,663

Bình luận


Bình luận