Câu hỏi:

17/05/2020 17,425

Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kim loại nào hoạt động mạnh nhất: Ba

⇒ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:

Xem đáp án » 17/05/2020 54,898

Câu 2:

Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

Xem đáp án » 17/05/2020 20,492

Câu 3:

Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

Xem đáp án » 17/05/2020 16,293

Câu 4:

Mệnh đề nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 17/05/2020 8,411

Câu 5:

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:

Xem đáp án » 17/05/2020 7,186

Câu 6:

Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:

Xem đáp án » 17/05/2020 5,176

Bình luận


Bình luận