Bài tập Tính chất của kim loại chọn lọc, có đáp án

  • 1703 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

Xem đáp án

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất: Cu

⇒ Đáp án A


Câu 2:

Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

Xem đáp án

Dụng cụ bằng vật liệu Al không nên dùng chứa dung dịch bazơ

Vì Al phản ứng được với dd bazơ

⇒ Đáp án B


Câu 3:

Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:

Xem đáp án

Kim loại nào hoạt động mạnh nhất: Ba

⇒ Đáp án D


Câu 4:

Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:

Xem đáp án

Cặp xảy ra phản ứng: 

Zn+CuCl2ZnCl2+Cu

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

Xem đáp án

Nhóm kim loại có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường: K, Na, Ca, Ba

Đáp án A loại vì có Cu

Đáp án B loại vì có Cu và Zn

Đáp án C loại vì có Zn

⇒ Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận