Câu hỏi:

18/09/2019 1,165

So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi

Trả lời:

Đáp án : B

Giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hidro, do đó este có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol tương ứng.

* Điều kiện để có liên kết hidro:

- Có nguyên tử có độ âm điện lớn (N, O,..);  Nguyên tử có độ âm điện lớn còn cặp e chưa dùng, và liên kết trực tiếp với một nguyên tử H.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng

Xem đáp án » 18/09/2019 17,333

Câu 2:

Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức, no, mạch hở và ancol đơn chức, no, mạch hở có dạng.

Xem đáp án » 18/09/2019 12,529

Câu 3:

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là:

Xem đáp án » 18/09/2019 5,158

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 7.8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 (đktc) và 4.68 gam H2O. CTPT của X là:

Xem đáp án » 18/09/2019 4,466

Câu 5:

Este X có công thức phân tử là C4H8O2. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được muối X1 và ancol X2. Oxi hóa X2 thu được chất hữu cơ X3. X3 không có phản ứng tráng gương. Vậy tên gọi của X là :

Xem đáp án » 18/09/2019 3,095

Câu 6:

Nhận định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 18/09/2019 2,775

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »