Câu hỏi:

19/05/2020 1,804

Kết quả nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Qúa trình phóng xạ gama là quá trình phóng xạ tiếp theo của phóng xạ α,b. Các hạt nhân con sinh ra trong phóng xạ α,b tồn tại ở trạng thái kích thích, có năng lượng lớn, khi chúng chuyển về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn và phát ra tia γ. Nên phóng xạ γ không làm thay đổi cấu trúc hạt nhân, chỉ có quá trình hạt nhân chuyển trạng thái từ mức năng lượng cao Ecao xuống mức năng lượng thấp Ethp bằng cách bức xạ photon.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là N0 sau 5 chu kỳ bán rã, số lượng hạt nhân phóng xạ còn lại là

Xem đáp án » 19/05/2020 6,791

Câu 2:

Cho phản ứng hạt nhân: H24e+N714H11+X. Số proton và nơtron của hạt nhân X lần lượt là:

Xem đáp án » 20/05/2020 5,646

Câu 3:

Cho phản ứng hạt nhân: L37i+H11H24e+X. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol heli theo phản ứng này là 5,2.1024 MeV. Lấy NA=6,02.1023mol1. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là

Xem đáp án » 20/05/2020 3,692

Câu 4:

Hạt nhân O817 có khối lượng 16,9947u. Biết khối lượng của prôtôn và notron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của O817 là 

Xem đáp án » 20/05/2020 3,517

Câu 5:

Cho phản ứng hạt nhân 01n+92235U3894Sr+X+201n. Hạt nhân X có cấu tạo gồm:

Xem đáp án » 20/05/2020 2,972

Câu 6:

Hạt nhân U92235 có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là:

Xem đáp án » 20/05/2020 2,781

Câu 7:

Rađi R88226a là nguyên tố phóng xạ α. Một hạt nhân R88226ađang đứng yên phóng ra hạt α và biến đổi thành hạt nhân con X. Biết động năng của hạt α là 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị u) bằng số khối của nó. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Năng lượng tỏa ra trong phân rã này là

Xem đáp án » 20/05/2020 1,985

Bình luận


Bình luận