Câu hỏi:

18/06/2019 9,531

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?

Trả lời:

Đáp án D

Kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể theo kiểu lập phương tâm khối.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều chế Na bằng cách:

1. Điện phân nóng chảy NaCl

2. Điện phân dung dịch NaCl.

3. Dùng K đẩy Na khỏi muối.

Xem đáp án » 18/06/2019 22,373

Câu 2:

CO2 không  phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 12,034

Câu 3:

Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 9,384

Câu 4:

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,777

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2019 6,342

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »