Câu hỏi:

06/09/2019 17,565

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể theo kiểu lập phương tâm khối.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

Xem đáp án » 06/09/2019 94,900

Câu 2:

Điều chế Na bằng cách:

1. Điện phân nóng chảy NaCl

2. Điện phân dung dịch NaCl.

3. Dùng K đẩy Na khỏi muối.

Xem đáp án » 06/09/2019 74,899

Câu 3:

Cho các chất: NaHCO3 , CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 26/02/2021 53,297

Câu 4:

CO2 không  phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 26/11/2019 40,884

Câu 5:

Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

Xem đáp án » 26/11/2019 34,910

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 26/11/2019 21,270

Câu 7:

Phản ứng điều chế NaOH trong công nghiệp là:

Xem đáp án » 06/09/2019 17,607

Bình luận


Bình luận