100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm cơ bản (P1)

  • 22473 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể theo kiểu lập phương tâm khối.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Để bảo quản kim loại kiềm người ta thường làm như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm nhỏ nhất so với các nguyên tố cùng chu kì.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hồ Huỳnh Quốc Khánh

3 năm trước

Hiep Nguyên Đoan

3 năm trước

Hy Quaq

3 năm trước

Vũ Phúc

3 năm trước

Hoè Nguyễn

3 năm trước

Hoàng Trọng

3 năm trước

Trường Hiếu

2 năm trước

Thảo

2 năm trước

Yên Lặng

2 năm trước

Ngọc Ánh Lê

2 năm trước

Lê Hoàng Kha

T

2 năm trước

Tường Vy Nguyễn Phan

Bình luận


Bình luận