100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm cơ bản (P4)

  • 16005 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là:

Xem đáp án

Đáp án A

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo với Hg hỗn hống. Hỗn hống Al tác dụng với nước

2Al + 6H2O → 2 Al(OH)3 + 3H2


Câu 4:

Hãy chọn phương pháp đúng: Để làm mềm nước cứng tạm thời, có thể dùng phương pháp sau:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hồ Huỳnh Quốc Khánh

1 năm trước

Hiep Nguyên Đoan

1 năm trước

Hy Quaq

1 năm trước

Vũ Phúc

1 năm trước

Hoè Nguyễn

1 năm trước

Hoàng Trọng

1 năm trước

Trường Hiếu

1 năm trước

Thảo

1 năm trước

Yên Lặng

1 năm trước

Ngọc Ánh Lê

1 năm trước

Lê Hoàng Kha

T

8 tháng trước

Tường Vy Nguyễn Phan

Bình luận


Bình luận