100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm cơ bản (P5)

  • 16409 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl-(0,02 mol), HCO3- (0,10 mol)  và SO42-(0,01 mol). Đun sối cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc:

Xem đáp án

Đáp án B

 

Vì lượng CO32- không đủ để kết tủa hết ion  Mg2+ hoặc Ca2+  nên trong dung dịch thu được sau phản ứng chứa  Na+, Mg2+, Ca2+, Cl- , SO42- đó là nước cứng vĩnh cửu


Câu 3:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án  D


Câu 5:

Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời:

Xem đáp án

Đáp án B

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ cation Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng

Nên chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là những chất hòa vào nước để kết hợp với ion Ca2+ , Ng2+ thành các chất kết tủa không tan trong nước.

Ca(HCO3)2  +Ca(OH)2 2CaCO3  +2H2O

Ca(HCO3)2  + Na2CO3→ CaCO3  +2NaHCO3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hồ Huỳnh Quốc Khánh

1 năm trước

Hiep Nguyên Đoan

1 năm trước

Hy Quaq

1 năm trước

Vũ Phúc

1 năm trước

Hoè Nguyễn

1 năm trước

Hoàng Trọng

1 năm trước

Trường Hiếu

1 năm trước

Thảo

1 năm trước

Yên Lặng

1 năm trước

Ngọc Ánh Lê

1 năm trước

Lê Hoàng Kha

T

11 tháng trước

Tường Vy Nguyễn Phan

Bình luận


Bình luận