Câu hỏi:

18/06/2019 280

Hoà tan hỗn hợp gồm : K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

Trả lời:

Đáp án C

Al2O3  +  2OH- + 3H2O → 2Al(OH)4-

Al(OH)4-  +  CO2 → Al(OH)3  +  HCO3-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây là của ion Al3+ ?

Xem đáp án » 18/06/2019 18,643

Câu 2:

Từ đá vôi (CaCO3), điều chế Ca bằng cách:

Xem đáp án » 18/06/2019 15,225

Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:

Xem đáp án » 18/06/2019 14,997

Câu 4:

Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong thì hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 10,938

Câu 5:

Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời:

Xem đáp án » 18/06/2019 7,127

Câu 6:

Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,279

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »