Câu hỏi:

18/06/2019 16,202

Từ đá vôi (CaCO3), điều chế Ca bằng cách:

Trả lời:

Đáp án D

CaCO3  + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCl2    Ca + Cl2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây là của ion Al3+ ?

Xem đáp án » 18/06/2019 19,395

Câu 2:

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:

Xem đáp án » 18/06/2019 15,192

Câu 3:

Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong thì hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 11,435

Câu 4:

Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời:

Xem đáp án » 18/06/2019 7,329

Câu 5:

Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,448

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »