Câu hỏi:

18/06/2019 7,119

Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời:

Trả lời:

Đáp án B

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ cation Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng

Nên chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là những chất hòa vào nước để kết hợp với ion Ca2+ , Ng2+ thành các chất kết tủa không tan trong nước.

Ca(HCO3)2  +Ca(OH)2 2CaCO3  +2H2O

Ca(HCO3)2  + Na2CO3→ CaCO3  +2NaHCO3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây là của ion Al3+ ?

Xem đáp án » 18/06/2019 18,609

Câu 2:

Từ đá vôi (CaCO3), điều chế Ca bằng cách:

Xem đáp án » 18/06/2019 15,154

Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:

Xem đáp án » 18/06/2019 14,985

Câu 4:

Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong thì hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 10,915

Câu 5:

Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,270

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »