Câu hỏi:

18/06/2019 743

Cho các nhận định sau:

1) Cấu hình electron của ion X2+ là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6.

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc chu kì 4 nhóm VIIIB.

2) Các ion và nguyên tử Ne, Na+, F-có điểm chung là có cùng số electron .

3) Khi đốt cháy ancol no thì ta có n H2O > n CO2

4) Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải K, Mg, Si, N

5) Tính bazơ của dãy hidroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3  giảm dần

Số nhận định đúng  là

Trả lời:

Đáp án C

Các câu đúng: (1),(2),(4),(5)

(3) sai vì phải là ancol no, mạch hở

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây là của ion Al3+ ?

Xem đáp án » 18/06/2019 18,609

Câu 2:

Từ đá vôi (CaCO3), điều chế Ca bằng cách:

Xem đáp án » 18/06/2019 15,153

Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:

Xem đáp án » 18/06/2019 14,985

Câu 4:

Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong thì hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 10,914

Câu 5:

Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời:

Xem đáp án » 18/06/2019 7,118

Câu 6:

Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,270

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »