Câu hỏi:

18/06/2019 621

Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl-(0,02 mol), HCO3- (0,10 mol)  và SO42-(0,01 mol). Đun sối cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc:

Trả lời:

Đáp án B

 

Vì lượng CO32- không đủ để kết tủa hết ion  Mg2+ hoặc Ca2+  nên trong dung dịch thu được sau phản ứng chứa  Na+, Mg2+, Ca2+, Cl- , SO42- đó là nước cứng vĩnh cửu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron nào sau đây là của ion Al3+ ?

Xem đáp án » 18/06/2019 18,584

Câu 2:

Từ đá vôi (CaCO3), điều chế Ca bằng cách:

Xem đáp án » 18/06/2019 15,077

Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:

Xem đáp án » 18/06/2019 14,966

Câu 4:

Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong thì hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 10,890

Câu 5:

Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời:

Xem đáp án » 18/06/2019 7,092

Câu 6:

Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,252

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »