Câu hỏi:

18/06/2019 1,153

Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau:

Trả lời:

Đáp án C

Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm nhỏ nhất so với các nguyên tố cùng chu kì.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều chế Na bằng cách:

1. Điện phân nóng chảy NaCl

2. Điện phân dung dịch NaCl.

3. Dùng K đẩy Na khỏi muối.

Xem đáp án » 18/06/2019 21,041

Câu 2:

CO2 không  phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 11,282

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?

Xem đáp án » 18/06/2019 9,019

Câu 4:

Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 8,670

Câu 5:

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,296

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2019 5,866

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »