Câu hỏi:

18/06/2019 6,157

Phát biểu nào sau đây đúng?

Trả lời:

Đáp án B

Đáp án A: Beri không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường → loại.

Đáp án B: Do kim loại xesi là kim loại mạnh nhất có năng lượng ion hóa rất nhỏ, rất dễ nhường electron → được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

Đáp án C: Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lục phương → loại.

- Đáp án D: Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy tăng giảm không đều → loại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều chế Na bằng cách:

1. Điện phân nóng chảy NaCl

2. Điện phân dung dịch NaCl.

3. Dùng K đẩy Na khỏi muối.

Xem đáp án » 18/06/2019 21,770

Câu 2:

CO2 không  phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 11,681

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?

Xem đáp án » 18/06/2019 9,423

Câu 4:

Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2019 9,146

Câu 5:

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,550

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »