Câu hỏi:

18/06/2019 6,193

Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

Trả lời:

Đáp án D

Người ta dùng Al để khử ion kim loại trong các oxit của kim loại trung bình.

Phản ứng này gọi là phản ứng nhiệt nhôm.

Vậy Al tác dụng với H2SO4 đặc, nóng không thuộc phản ứng nhiệt nhôm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:

Xem đáp án » 18/06/2019 128,727

Câu 2:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 110,520

Câu 3:

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 31,062

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

Xem đáp án » 18/06/2019 17,858

Câu 5:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

Xem đáp án » 18/06/2019 13,291

Câu 6:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

Xem đáp án » 18/06/2019 11,574

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »