Câu hỏi:

18/06/2019 549

Phản ứng điều chế NaOH trong công nghiệp là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:

Xem đáp án » 18/06/2019 128,726

Câu 2:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 110,517

Câu 3:

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 31,062

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

Xem đáp án » 18/06/2019 17,853

Câu 5:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

Xem đáp án » 18/06/2019 13,291

Câu 6:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

Xem đáp án » 18/06/2019 11,574

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »