Câu hỏi:

19/09/2019 47,035

Đông Á tiếp giáp với đại dương nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.

Giải thích: Đông Á tiếp giáp với Thái Bình Dương về phía đông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cảnh quan chủ yếu của nửa phía tây phần đất liền Đông Á là

Xem đáp án » 19/09/2019 99,602

Câu 2:

Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào?

Xem đáp án » 19/09/2019 61,365

Câu 3:

Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở

Xem đáp án » 19/09/2019 58,864

Câu 4:

Phần phía tây đất liền của Đông Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?

Xem đáp án » 19/09/2019 52,726

Câu 5:

Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?

Xem đáp án » 19/09/2019 47,892

Câu 6:

Đông Á gồm mấy bộ phận?

Xem đáp án » 19/09/2019 42,988

Bình luận


Bình luận