Câu hỏi:

23/05/2020 3,732

Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)  

Trả lời:

Đáp án C

Bảo toàn khối lượng:

 mPE = mEtilen  = 4.0,7.90% = 2,52 tấn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng ngưng ?

Xem đáp án » 23/05/2020 8,792

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 23/05/2020 2,539

Câu 3:

Trong các polime sau : poli(metyl metacrylat), poli(etylen terephtalat), polietilen, nilon-6,6. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 23/05/2020 900

Câu 4:

Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ?

Xem đáp án » 23/05/2020 337

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 23/05/2020 252

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »