Câu hỏi:

24/05/2020 594

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức C6H10O5n

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

Xem đáp án » 24/05/2020 12,256

Câu 2:

Khái niệm đúng về polime là

Xem đáp án » 24/05/2020 2,676

Câu 3:

Mắt xích của PE?

Xem đáp án » 24/05/2020 1,717

Câu 4:

Đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ sản phẩm là

Xem đáp án » 24/05/2020 882

Câu 5:

Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là

Xem đáp án » 07/09/2020 806

Câu 6:

Polime nào sau dây không phải là polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 07/09/2020 579

Bình luận


Bình luận