Câu hỏi:

25/05/2020 1,741

Nhúng đồng thời một thanh kẽm và một thanh sắt vào dung dịch H2SO4, nối hai thanh kim loại bằng dây dẫn.

Dự đoán hiện tượng xảy ra như sau ;

(1) Hiđro thoát ra từ 2 thanh kim loại, khí từ thanh kẽm thoát ra mạnh hơn.

(2) Dòng điện phát sinh có chiều đi từ thanh sắt sang thanh kẽm.

(3) Khối lượng thanh kẽm giảm xuống.

(4) Nồng độ Fe2+ trong dung dịch tăng lên,

Trong các hiện tượng trên, số hiện tượng được mô tả đúng là 

Trả lời:

Đáp án B

Các hiện tượng đúng: (2) và (3)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuốn một sợi dây thép xung quanh một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép. Thanh kim loại đã dùng có thể là

Xem đáp án » 25/05/2020 951

Câu 2:

Một đồng xu bằng đồng rơi trên một miếng thép. Sau một thời gian có thể quan sát được hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án » 25/05/2020 775

Câu 3:

Câu nào đúng trong các câu sau khi nói về ăn mòn điện hóa :

Xem đáp án » 25/05/2020 565

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá ?

Xem đáp án » 25/05/2020 563

Câu 5:

Cho các phát biểu sau đây về ăn mòn hoá học :

(1) Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện một chiều.

(2) Kim loại tinh khiết không bị ăn mòn hoá học.

(3) Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá.

(4) Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá-khử.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 25/05/2020 232

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »