14 Câu trắc nghiệm Sự ăn mòn kim loại có đáp án

  • 1072 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá ?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận